image1
image2

REDFOTOĞRAF VE KOLEKTİF ÜRETİM

  2008’in bol gazlı, bombalı, baskı ve şiddet ortamında geçen 1 Mayıs’ının ardından fotoğrafçıların bir araya gelmesiyle redfotoğraf doğdu. 

Var olanların dışında yeni bir örgütlenme modeli yaratarak çalışmak istedik. 

Özellikle demokratik kitle örgütleriyle kolektif çalışma olanaklarını zorlamayı düşündük. 

Bu anlamda ÇHD, DİSK Genel Merkez, Homur Mizah Grubu, STHP, KESK Kültür Sen, İşçi Filmleri Festivali ve son olarak TYS ile çalıştık. 

Biliyoruz ki dertleri ortak olanların mücadelesi de ortaktır. Teori ile pratiğin, sanat ile siyasetin birlikteliği, hem mücadeleyi hem de görünürlüğümüzü arttırır. Birbirlerini tamamlayan alanlarda birlikte üretip paylaşmayı becerebilirsek amacımıza da o oranda yaklaşırız.

Kültürü, İnsan emeği ve onun üretkenliği ele alınmadan açıklarsak soyut ve eksik kalır çünkü emek ile kültür arasında doğrudan bir ilişki vardır. Biliyoruz ki “homo sapiens”i, en gelişmiş maymundan ayıran özellik “emek”tir. İnsanlık da emekle başlamıştır. El, insanlığın ilk üretim aracı olmuştur. İnsanın var olmasıyla başlayan, doğayı değiştirici ve dönüştürücü gücüyle, emeğin üretkenliğinin aracılığıyla, aktarılabilen-uyarlanabilen maddi-manevi sonuçlar kültür tanımını oluşturur. İnsanın doğayla mücadelesiyle başlayıp sürer, kendini sürekli yeniler ve geliştirir. Kültürü kimi gelenek ve görenekler, kimi uygarlık, kimi bilimsel gelişme, kimi de modernleşme olarak tanımlar. Oysaki kültür, tüm bu tanımlamaları kapsamaktadır. Fotoğrafın icadını ve bugüne kadarki gelişimini de kültürel birikimin bir parçası sayabiliriz. Sorun, İnsan için olan bu gelişmelerin gerçekte insanlığın ortak yarar ve çıkarlarına eşitlik ölçütünde ne derece kullanıldığıdır. Bu noktada kültürün sınıfsal bakış açısıyla ele alınıp kimliğinin işçi sınıfı açısından incelenmesi zorunludur.

Sınıfsız toplum kuruluncaya kadar da sınıfsal bir karakter taşıyacaktır. Kültürün tanımı sınıf mücadelesi içinde evrensel olma özelliğini ortaya koyar, geliştirir. Bu noktada kültür, politika ve ideoloji ile sıkı sıkıya bağlıdır. Yarının dünyası bugünkü politika ve ideolojik mücadeleyle birlikte kültürel değişimi de sağlayacaktır. Bu değişimde sanat da önemli bir rol oynayacaktır.

Kolektif çalışmalarımızı paylaşmak ve geleceğe taşımak önemlidir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları kataloğa veya kitaba dönüştürüp geleceğe taşıma olanakları bulamadık. TYS ile gerçekleştirdiğimiz “Göz-El Yorumlu Emek Fotoğrafları 2012” çalışmasını kataloğa taşıyarak kalıcılaştırılmasında desteklerini ortaya koyan kurumlara teşekkür ederiz.


Gerçekleştireceğimiz yeni projelerde birlikte olmak dileklerimizle...

redfotoğraf adına

Özcan Yaman, 2015

Önemli haberleri paylaşın