image1
image2

hoş geldiniz...

image3
image4

hoş geldiniz...

MANİFESTO

redfotoğraf manifestosu—2008--

Gündüzleri işsiz kalınan, Geceleri aç yatılan bir ülkeye, dahası dünyaya RED!


Faşizme, emperyalizme, kapitalizme ve onların yerli işbirlikçilerine, işgallere, savaşlara, sömürüye, şovenizme ve her türden gericiliğe, dünyadaki adaletsiz bölüşüme sınıfsal ve cinsel sömürüye, cinsiyet ayrımcılığına, faili meçhullere, içeride ve dışarıda tecrite, derin devlete, İşkenceye, darbelere, mezarda emekliliğe, ekolojik dengesizliğe, kültürel ve tarihsel mirasın yok edilmesine, rantsal dönüşüme, sansüre, hukuksuzluğa, adaletsizliğe...
RED! 


Hayatın güzelliklerini neşesini olduğu kadar toplumsal sorunların bizlere yüklediği ağırlığı da görerek, daha güzel ve yaşanabilir bir dünyayı kurmak için...

Elimizdeki araç olan fotoğraf makinelerimiz ile tanık olduklarımızı göstermek için...

Kolektif çalışmanın mutluluğunu paylaşmak için...

RED!


Dertler değişmeden bu görüntüler de değişmeyecek. Bizlerin de dertlerin değişmesi yönünde mücadelemizin sürmesi kaçınılmaz. O halde yeni ortak projelerde bir arada olmak için bizler de karşı sanat cephesini örmek zorundayız. Ortak projeler üretip, kolektif çalışma koşullarını yaratmalıyız. Kitle örgütleriyle sanatın gücünü buluşturmalıyız. 

Fotoğrafın gücünü nesnel olarak ama taraflı bir biçimde sunacak, toplumun muhalif güçleri olan demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla bu gücü halkla paylaşacak bir yapının, fotoğraf cephesinden pratik ve teorik birikimlerini sunacağı bir kurumsallaşmaya doğru gitmeyi, işçi sınıfının yanında değil içinde olarak bu mücadeleyi kültür ve sanat düzeyinde ele almayı, bu anlamda taraf olduğumuz işçi sınıfının içinde fotoğraf makinelerimizle refleks grubu olabileceğimizi düşünüyoruz.


Nasıl Bir Grup?
Yukarıda bahsettiğimiz düşüncelerden yola çıkarak;
kendini burada ifade edebileceğini söyleyen ve tümüyle pratik içinde bir araya gelebilen, somut işler ve projelerle kolektif üretim yapabilen ve kendini sanatçı, foto muhabiri, fotoğrafçı olarak ifade eden, yüreğini makinesinde bir amaç uğruna taşıyan, profesyonel–amatör ayrımı yapmadan ama fotoğrafın temel kurallarını ve sanatsal estetik boyutunu da hesaba katan her arkadaşın katılabileceği bir grup kurmaya çalışıyoruz.


Kısaca; RED, bir karşı koyuştur. Sanatta sıcaklığın ve insanlık tarihinde mücadelenin rengi olan "kızıl"ın ateşiyle sevgiyi ve dostluğu geliştirelim diyedir RED.

Hiçbir bağlayıcılığın olmadığı ama sorumluluğun olduğu, herkesin kendini ifade edebileceği ama birbiri üstüne tahakküm kurmayacağı, somut işler üzerinden ve projelerden yola çıkarak emeğini katacağı, kendini tüm bu sayılanlardan biri veya tümünde görenlerin, istediği zaman girip, dilerse kendi rızalarıyla çıkabileceği, bağlayıcılığı kişinin vicdan, sorumluluk, duygu ve düşünceleriyle sınırlı olduğu bir gruptur redfotoğraf.


 redfotograf@gmail.com 

Abone Ol

Bizden haberdar olmak için üye olun.